Fabrikk/Produksjon
Universe Group UAB produserer alle produktene for Mørk Maskin AS.  Pr januar 2020 har fabrikken 42 ansatte. 3 av disse er tekniske tegnere samt 5 stk på kontoret.

Produksjons lokalet er på 3500m2. Universe Group UAB jobber konstant med og utvikle seg i ett svært presset marked. Høsten 2018 ble det instalert egen stålblåsings boks med rensing og gjennbruk av stålsponet. Høsten 2019 ble det bygget opp ny lakkerings hall med ny ventilasjon. Februar 2020 ble det instalert nytt kontorbygg og mars 2020 kom dennye plasma skjæreren som har dobbeltkapasitet fra den gamle. Universe Group er konstant i utvikling for å møte kravene til effektivitet, kvalitet og ikke minst miljø kravene.

Produksjons mål for 2020 er stk 400 produserte tilhengere samt annet utstyr til landbruk og entreprenører. 300-350 stk av disse tilhengerne skal komme til Norge.


Image