Garanti og betingelser
Gigant tilhengere har 5 års garanti mot produksjonsfeil. Garantien gjelder ikke lys, dekk, hydrauliske komponenter, akslinger, understell eller andre slitedeler.

Garantien krever at bruker/eier følger instruksjonsbok i henhold til vedlikehold.